Formulari d'inscripció de soci/a
Temporada 2014/15

Dades personals

Condicions socis
  Gols Preferent Tribuna
0-4 anys
(sense seient assignat)
0-4 anys
5-16 anys
17-64 anys
+64 anys

Llotja empresa:
Soci VIP (Llotja o 5 tribunes):
Parking Estadi:

Altres
Observacions:

Les dades introduïdes en aquest formulari s'incorporaran a un fitxer automatitzat que està subjecte al que estableix la LORTAD (Llei 15/199, del 13 de desembre, reguladora del tractament automatizat de les dades de caràcter personal)